PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU OESD

“Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego” (OESD) jest uznanym państwowo systemem egzaminów w zakresie jęz. niemieckiego jako obcego i języka drugiego. Dyplom jest potwierdzeniem umiejętności językowych podczas pobytu w Austrii, potwierdzeniem spełnienia wymogów porozumienia integracyjnego, jest niezbędny dla uzyskania obywatelstwa, poszukiwania pracy oraz podjęcia studiów.

W naszym cyklu przygotowawczym możecie Państwo wybrać albo jeden moduł (przygotowanie modułowe) albo też cały kurs przygotowujący do egzaminu z 10 jednostkami lekcyjnymi. Na kursie ćwiczymy czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie oraz wspólnie z uczestnikami wypracowujemy strukturę pomocną w pozytywnym zaliczeniu egzaminu OESD.

Prices:

  • A1: 95 Euro
  • A2: 95 Euro
  • B1: 110 Euro
  • B2: 120 Euro
  • C1: 140 Euro
  • C2: 150 Euro

More information and registration: