Večernji tečajevi

U našim večernjim tečajevima za početnike i napredne naučićet ćete sve što vam je potrebno za Vaš svakodnevni život, Vašu karijeru ili za ispit.

Courses for beginners (Discount for students, Au-Pairs & Assistants)

Beginner Course (4 weeks)  Schedule Fees
Beginner A1.1 (32 lessons) Mon, Tue (18.15-20.30)/Wed (18.15-19.45) 250/145 Euro*
Beginner A1.2 (24 lessons) Wed & Thu (18.15-20.30) 205/145 Euro*

More information and dates:

Evening intensive courses (Discount: Students, Au-Pairs & Assistants) 

Evening courses Schedule Fees
Level A2 (32 lessons)

Mon, Wed (18.15 – 20.30) & Thu (18.15 – 19.45)

250/145 Euro*

Level B1 (32 lessons)

Mon (18.15 -19.45) & Tue, Thu (18.15 – 20.30)

250 €/145 €*

Level B2 (32 lessons)

Mon (18.15 -19.45) & Tue, Thu (18.15 – 20.30)

250 €/145 €*

Level C1 (32 lessons)

Mon (18.15 -19.45) & Tue, Thu (18.15 – 20.30)

 250 €/145 €*

More information and dates: 

Evening course Kompakt (Discount for students, Au-Pairs & Assistants) 

Evening courses Schedule Fees
Level A2 (24 lessons)

Mon, Wed (18.15 – 20.30) 

190/145 Euro*

Level B1 (24 lessons)

 Tue, Thu (18.15 – 20.30)

190 €/145 €*

Level B2 (24 lessons)

  Tue, Thu (18.15 – 20.30)

190 €/145 €*

Level C1 (24 lessons)

 Tue, Thu (18.15 – 20.30)

 190 €/145 €*

More information and dates:

Cijene označene sa * su posebne snižene cijene za Au-Pair i studente. Kao polaznik u večernjim časovima takođe uvijek imate mogućnost rezervirati kombinirane tečajeve.