دوره های آموزش زبان آلمانی

دوره های فشرده

Deutsch Persisch Intensivkurse

 

 

 

Intensive Courses (Click for further information)

Level A1
Start: 08.05
Level A2
Start: 08.05
Level B1
Start: 07.05
Oberstufe B2/C1
Start: 08.05

 

دوره های شبانه

Evening course (3x per weeks) (Discount: Studenten, Au-Pair & Assistant Teacher)

Level Schedule Duration Units Fees Discount*
A1 Mo, Tu & Thu (18.00 – 19.30) 5 weeks
30 240 € 145 €
A2 Mo, Tu & Thu (18.00 – 19.30) 5 weeks
30 240 € 145 €
B1 Mo, Tu & Thu (19.30 – 21.00) 5 weeks
30 240 € 145 €
B2 Mo, Tu & Thu (19.30 – 21.00) 5 weeks
30 240 € 145 €
C1 Mo, Tu & Thu (19.30 – 21.00) 5 weeks
30 240 € 145 €

* prices are special offers for students (universities and Fachhochschule), Au-pairs and Assistant teachers.

Evening course (2x per weeks)  (Discount: Studenten, Au-Pair & Assistant Teacher)

Level Schedule Duration Units Fees Discount*
A2 Mo, Tu & Thu (18.00 – 19.30) 5 Wochen 20 170 € 130 €
B1 Mo, Tu & Thu (19.30 – 21.00) 5 Wochen 20 170 € 130 €
B2 Mo, Tu & Thu (19.30 – 21.00) 5 Wochen 20 170 € 130 €
C1 Mo, Tu & Thu (19.30 – 21.00) 5 Wochen 20 170 € 130 €

* prices are special offers for students (universities and Fachhochschule), Au-pairs and Assistant teachers.

Registration for evening courses

 

Deutsch Persisch Abendkurse