Μαθήματα και τιμές

Το Deutsch im Trend προσφέρει ποικιλία μαθημάτων γερμανικών στο Γκρατς. Σε όλα τα τμήματα, δίνουμε βάση στις τέσσερεις δεξιότητες: ομιλία, γραφή, κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση γραπτού λόγου. Οι καθηγητές μας, ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα και να ασκούνται στην ομιλία. Τα ιδιαιτέρως μικρά τμήματά μας, επιτρέπουν την προσωπική ενασχόληση με κάθε μαθητή και έτσι σημειώνεται γρήγορη πρόοδος. Ακολουθεί μια επισκόπηση των προσφερόμενων μαθημάτων.

  • Απογευματινά μαθήματα
  • Ιδιαίτερα μαθήματα
  • Συνδυαστικά μαθήματα
  • Ειδικές προσφορές