OESD & ÖIF – Priprema

Austrijska diploma njemačkog jezika (OESD) je nacionalno priznat kvalifikacioni sistem za njemački kao strani i drugi jezik. Ova diploma služi kao dokaz jezika koji je potreban za boravak u Austriji, da bi se ispunio dogovor o integraciji, za državljanstvo, za traženje posla i za pohađanje studija.

U našoj pripremi OESD-ispita Vas pripremamo za sva četiri dijela ovoga ispita: vježbamo čitanje, slušanje, pisanje i govor. Njemački u trendu razvija zajedno sa učesnicima pripremnih časova neophodnu strukturu za uspješno polaganje OESD ispita.

Exams and dates

  • ÖSD-Prüfung A1 (100 Euro, Freitag, 13.00 Uhr)
  • ÖIF-Integrationsprüfung A2 (Modul 1) (130 Euro, Samstag, 9.00 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung A2 (100 Euro, Freitag, 13.00 Uhr)
  • ÖIF-Integrationsprüfung B1 (Modul 2) (150 Euro, Samstag, 9.00 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung ZB1 Internationales Diplom (130 Euro, Samstag, 9 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung B2 (130 Euro, Samstag, 9 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung C1 (140 Euro, Samstag, 9 Uhr)

Anmeldung ÖSD-Prüfungen und ÖIF-Prüfungen (Integrationsvereinbarung)

(B1) 03.03.
ÖIF
B1-Integrationsprüfung
Modul 2 (Samstag, 9 Uhr)
 
 
(A1) 09.03.
ÖSD
ÖSD-A1: (Freitag, 13 Uhr)
 
 
 
(B2 & C1) 10.03.
ÖSD
ÖSD-B2: (Samstag, 9 Uhr)
ÖSD-C1: (Samstag, 9 Uhr)
 
 
(B1) 17.03.
ÖIF
B1-Integrationsprüfung
Modul 2 (Samstag, 9 Uhr)