OESD & ÖIF – Priprema

Austrijska diploma njemačkog jezika (OESD) je nacionalno priznat kvalifikacioni sistem za njemački kao strani i drugi jezik. Ova diploma služi kao dokaz jezika koji je potreban za boravak u Austriji, da bi se ispunio dogovor o integraciji, za državljanstvo, za traženje posla i za pohađanje studija.

U našoj pripremi OESD-ispita Vas pripremamo za sva četiri dijela ovoga ispita: vježbamo čitanje, slušanje, pisanje i govor. Njemački u trendu razvija zajedno sa učesnicima pripremnih časova neophodnu strukturu za uspješno polaganje OESD ispita.

Exams and dates

  • ÖSD-Prüfung A1 (100 Euro, Freitag, 13.00 Uhr)
  • ÖIF-Integrationsprüfung A2 (Modul 1) (130 Euro, Samstag, 9.00 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung A2 (100 Euro, Freitag, 13.00 Uhr)
  • ÖIF-Integrationsprüfung B1 (Modul 2) (150 Euro, Samstag, 9.00 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung ZB1 Internationales Diplom (130 Euro, Samstag, 9 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung B2 (130 Euro, Samstag, 9 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung C1 (140 Euro, Samstag, 9 Uhr)

Anmeldung ÖSD-Prüfungen und ÖIF-Prüfungen (Integrationsvereinbarung)

ÖIF (B1)
05.05.
B1-Integrationsprüfung
Modul 2
Samstag, 9 Uhr
ÖSD (A1)
11.05.
ÖSD-Prüfung
A1
Freitag, 13 Uhr
ÖSD (B2 & C1)
12.05.
ÖSD-Prüfung
B2 & C1
Samstag, 9 Uhr