OESD & ÖIF – Priprema

Austrijska diploma njemačkog jezika (OESD) je nacionalno priznat kvalifikacioni sistem za njemački kao strani i drugi jezik. Ova diploma služi kao dokaz jezika koji je potreban za boravak u Austriji, da bi se ispunio dogovor o integraciji, za državljanstvo, za traženje posla i za pohađanje studija.

U našoj pripremi OESD-ispita Vas pripremamo za sva četiri dijela ovoga ispita: vježbamo čitanje, slušanje, pisanje i govor. Njemački u trendu razvija zajedno sa učesnicima pripremnih časova neophodnu strukturu za uspješno polaganje OESD ispita.

Exams and dates

  • ÖSD-Prüfung A1 (95 Euro, Samstag, 8.00 Uhr)
  • ÖIF-Integrationsprüfung A2 (Modul 1) (130 Euro, Samstag, 9.00 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung A2 Internationales Diplom (95 Euro, Samstag, 8.00 Uhr)
  • ÖIF-Integrationsprüfung B1 (Modul 2) (150 Euro, Samstag, 9.00 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung ZB1 Internationales Diplom (130 Euro, Samstag 11 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung B2 (130 Euro, Samstag, 11 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung C1 (140 Euro, Samstag, 11 Uhr)

Anmeldung ÖSD-Prüfungen und ÖIF-Prüfungen (Integrationsvereinbarung)

16.12.2017
Anmeldung bis 15.12.2017
A1: (Samstag, 8 Uhr)
A2: (Samstag, 8 Uhr)
B2: (Samstag, 11 Uhr)
C1: (Samstag, 11 Uhr)
(B1) 13.01.2018
Anmeldung bis 06.01.2018
B1-Integrationsprüfung
Modul 2
(Samstag, 9 Uhr)
 
13.01.2018
Anmeldung bis 12.01.2018
A1: (Samstag, 8 Uhr)
A2: (Samstag, 8 Uhr)
B2: (Samstag, 11 Uhr)
C1: (Samstag, 11 Uhr)