OESD & ÖIF – Priprema

Austrijska diploma njemačkog jezika (OESD) je nacionalno priznat kvalifikacioni sistem za njemački kao strani i drugi jezik. Ova diploma služi kao dokaz jezika koji je potreban za boravak u Austriji, da bi se ispunio dogovor o integraciji, za državljanstvo, za traženje posla i za pohađanje studija.

U našoj pripremi OESD-ispita Vas pripremamo za sva četiri dijela ovoga ispita: vježbamo čitanje, slušanje, pisanje i govor. Njemački u trendu razvija zajedno sa učesnicima pripremnih časova neophodnu strukturu za uspješno polaganje OESD ispita.

Exams and dates

  • ÖSD-Prüfung A1 (Freitag, 13 Uhr: 100 Euro)
  • ÖIF-Integrationsprüfung A2 (Modul 1) (Samstag, 9 Uhr: 150 Euro)
  • ÖSD-Prüfung A2 (Freitag, 13 Uhr: 100 Euro)
  • ÖIF-Integrationsprüfung B1 (Modul 2) (Samstag, 9 Uhr: 150 Euro)
  • ÖSD-Prüfung ZB1 Internationales Diplom (Freitag, 13 Uhr: 130 Euro)
  • ÖSD-Prüfung B2 (Samstag, 9 Uhr: 140 Euro)
  • ÖSD-Prüfung C1 (Samstag, 9 Uhr: 150 Euro)

Anmeldung ÖSD-Prüfungen und ÖIF-Prüfungen (Integrationsvereinbarung)

ÖSD (A1)
19.10.
ÖSD-Prüfung
A1
Freitag, 13 Uhr
ÖSD (B2 & C1)
20.10.
ÖSD-Prüfung
B2
Samstag, 9 Uhr
ÖSD (B2 & C1)
17.11.
ÖSD-Prüfung
B2 & C1
Samstag, 9 Uhr
ÖSD (A1)
16.11
ÖSD-Prüfung
A1
Freitag, 13 Uhr