OESD – Priprema

Austrijska diploma njemačkog jezika (OESD) je nacionalno priznat kvalifikacioni sistem za njemački kao strani i drugi jezik. Ova diploma služi kao dokaz jezika koji je potreban za boravak u Austriji, da bi se ispunio dogovor o integraciji, za državljanstvo, za traženje posla i za pohađanje studija.

U našoj pripremi OESD-ispita Vas pripremamo za sva četiri dijela ovoga ispita: vježbamo čitanje, slušanje, pisanje i govor. Njemački u trendu razvija zajedno sa učesnicima pripremnih časova neophodnu strukturu za uspješno polaganje OESD ispita.

Prices:

  • A1: 95 Euro
  • A2: 95 Euro
  • B1: 110 Euro
  • B2: 120 Euro
  • C1: 140 Euro
  • C2: 150 Euro

More information and registration: