Večernji kursevi

U našim večernjim kursevima za početnike i napredne naučićet ćete sve što vam je potrebno za Vaš svakodnevni život, Vašu karijeru ili za ispit. Večernji kursevi njemačkog održavaju se četiri puta sedmično (večernji kurs KONSEQUENT) ili dva puta sedmično (večernji kurs KOMPAKT) sa 2 nastavna časa (1 čas = 45 min.).

Courses for beginners (Discount for students, Au-Pairs & Assistants)

Beginner Course (4 weeks)  Schedule Fees
Beginner A1.1 (32 lessons) Mon, Tue (18.15-20.30)/Wed (18.15-19.45) 250/145 Euro*
Beginner A1.2 (24 lessons) Wed & Thu (18.15-20.30) 205/145 Euro*

More information and dates:

Evening intensive courses (Discount: Students, Au-Pairs & Assistants) 

Evening courses Schedule Fees
Level A2 (32 lessons)

Mon, Wed (18.15 – 20.30) & Thu (18.15 – 19.45)

250/145 Euro*

Level B1 (32 lessons)

Mon (18.15 -19.45) & Tue, Thu (18.15 – 20.30)

250 €/145 €*

Level B2 (32 lessons)

Mon (18.15 -19.45) & Tue, Thu (18.15 – 20.30)

250 €/145 €*

Level C1 (32 lessons)

Mon (18.15 -19.45) & Tue, Thu (18.15 – 20.30)

 250 €/145 €*

More information and dates: 

Evening course Kompakt (Discount for students, Au-Pairs & Assistants) 

Evening courses Schedule Fees
Level A2 (24 lessons)

Mon, Wed (18.15 – 20.30) 

190/145 Euro*

Level B1 (24 lessons)

 Tue, Thu (18.15 – 20.30)

190 €/145 €*

Level B2 (24 lessons)

  Tue, Thu (18.15 – 20.30)

190 €/145 €*

Level C1 (24 lessons)

 Tue, Thu (18.15 – 20.30)

 190 €/145 €*

More information and dates:

Cijene označene sa * su posebne snižene cijene za Au-Pair i studente. Kao učesnik u večernjim časovima takođe uvijek imate mogućnost rezervisanja kombinovanih kurseva.