Подготовка за ÖSD

Австрийската езикова диплома за немски език (Österreichische Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) се използва като доказателство за знания по езика за пребиваване в Австрия, за изпълнение на Споразумението за интеграция, за гражданство, за търсена на работа и за следване. В рамките на нашата подготовка за изпита Ви подготвяме за четирите части на изпита за придобиване на ÖSD.

Упражняваните компоненти са четене, слушане, писане и говорене. Езикова школа Deutsch im Trend подготвя съвместно с курсистите необходимата структура за успешното издържане на изпита за придобиване на ÖSD.

Prices:

  • A1: 95 Euro
  • A2: 95 Euro
  • B1: 110 Euro
  • B2: 120 Euro
  • C1: 140 Euro
  • C2: 150 Euro

More information and registration: