Подготовка за ÖSD

Австрийската езикова диплома за немски език (Österreichische Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) се използва като доказателство за знания по езика за пребиваване в Австрия, за изпълнение на Споразумението за интеграция, за гражданство, за търсена на работа и за следване. В рамките на нашата подготовка за изпита Ви подготвяме за четирите части на изпита за придобиване на ÖSD.

Упражняваните компоненти са четене, слушане, писане и говорене. Езикова школа Deutsch im Trend подготвя съвместно с курсистите необходимата структура за успешното издържане на изпита за придобиване на ÖSD.

Exams and dates

  • ÖSD-Prüfung A1 (100 Euro, Freitag, 13.00 Uhr)
  • ÖIF-Integrationsprüfung A2 (Modul 1) (130 Euro, Samstag, 9.00 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung A2 (100 Euro, Freitag, 13.00 Uhr)
  • ÖIF-Integrationsprüfung B1 (Modul 2) (150 Euro, Samstag, 9.00 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung ZB1 Internationales Diplom (130 Euro, Samstag, 9 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung B2 (130 Euro, Samstag, 9 Uhr)
  • ÖSD-Prüfung C1 (140 Euro, Samstag, 9 Uhr)

Anmeldung ÖSD-Prüfungen und ÖIF-Prüfungen (Integrationsvereinbarung)

ÖIF (A2)
28.04.
ÖIF-Prüfung
Modul 1
Samstag, 9 Uhr
ÖIF (B1)
05.05.
B1-Integrationsprüfung
Modul 2
Samstag, 9 Uhr
ÖIF (B1)
05.05.
B1-Integrationsprüfung
Modul 2
Samstag, 9 Uhr